Rafael OlinRafael OlinRafael Olin (1937-2004) verkade som pressfotograf på Vasabladet 1961-1971. Hans negativsamling omfattar ca 100 000 bilder och finns bevarad vid Österbottens traditionsarkiv.

Olin hade planer på att ge ut fotoboken ”Det Vasa som försvinner”, men hann aldrig förverkliga den. Hans tanke var att jämföra stadsbilden i Vasa på 1960-talet och 2000-talet. Webbutställningen Vasa förr och nu presenterar 42 utvalda motiv ur Olins produktion parallellt med motsvarande motiv fotograferade 40-50 år senare. Bilderna från 2009-2012 är tagna av Kai Martonen.

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller kommentarer om bilderna.

Välkommen på en rundtur i Vasa!

Starta webbutställningen genom att klicka på pilen till höger.

Bildkarta

Karta över platser där webbutställningens motiv är tagna.

Webbvandring

Karta över webbvandringen "Vasa förr och nu".

Hovrättsesplanaden 11, 1969

Hovrättsesplanaden 11, 1969Det kännspaka jugendhuset som byggdes 1902-1904 i hörnet av Hovrättsesplanaden och Rådhusgatan har inrymt både Vasa Aktiebank och Helsingfors Aktiebank. Sommaren 1969 snyggades esplanaden upp, de gamla pilträden fälldes och nya björkar planterades i stället.

Hovrättsesplanaden 11, 2011

Hovrättsesplanaden 11, 2011Kurteniahuset är uppkallat efter kommerserådet och bankdirektören Joachim Kurtén. Ålandsbanken delar numera den ursprungliga banklokalen med restaurangen il Banco. De företag som ännu finns kvar och driver affärsverksamhet i gatuplanet är Wikmans bilskola, Finlands resebyrå och konfektionsaffären Kujansivu.

Kyrkoesplanaden 20, 1961

Kyrkoesplanaden 20, 1961Ljusrappade bostadshus i två våningar utsmyckade med klassiska ornament och placerade med långsidan mot ”hästgatan” var typiska för den nya staden Vasa. I det lilla trähuset verkade bland annat Majaniemis tvätt- och strykinrättning. Längst till vänster ståtar Finlands Banks hus som sedan 1952 även inrymde biografen Ritz.

Kyrkoesplanaden, 2010

Kyrkoesplanaden 20, 2010Finlands banks hus står fortfarande oförändrat kvar, men har fått sällskap av ett höghus med flygelbyggnad. I den gamla biografsalongen bedriver numera föreningen Skafferiet annan kulturell verksamhet. Gatan asfalterades under 1960-talet.

Lyceigatan, 1960-tal

Lyceigatan, 1960-talGårdsbyggnaden som uppfördes på 1860-talet för Vasa stads rådhus användes ännu 100 år senare av Vasa svenska lyceum. I byggnaden fanns då en bostadslokal och skolans gymnastiksal med tillhörande omklädningsrum.

Lyceigatan, 2011

Lyceigatan, 2011För att åtgärda utrymmesbristen i lycéet uppfördes 1963 ett annex till läroverket på samma plats där gårdsbyggnaden tidigare hade stått. Numera är Vasa Övningsskola inhyst i lokaliteterna.

Skolhusgatan 20, 1971

Skolhusgatan 20, 1971Skolbyggnaderna på Skolhusgatan har, förutom småskollärarseminarium, inhyst en handfull andra skolor i staden. Till höger syns byggherren och tegelfabrikören Juho Mynttis hus med firmamärke på gaveln. Tegelhuset är ritat av arkitekt A.W. Stenfors och uppfört 1910.

Skolhusgatan 20, 2012

Skolhusgatan 20, 2012Blandning av gammalt och nytt. För att lätta upp den kompakta fasaden har bostadshuset försetts med en låg tillbyggnad, placerad vid den forna gårdsportens plats. Firmamärket på grannhuset är gömt bakom nybygget.

Skolhusgatan 20, 1965

Skolhusgatan 20, 1965Skolbyggnaden längs gatan var försedd med två ingångar från gårdssidan. På tomten fanns en typisk innergård från förra delen av 1900-talet, överbyggda trappuppgångar och en uthusrad innehållande förråd, vedlider och bekvämligheter längre in på gården.

Skolhusgatan 20, 2012

Skolhusgatan 20, 2012Tomtutrymmet har utnyttjats maximalt. Nybygget är uppfört vägg i vägg med det äldre rappade tegelhuset. Nere till vänster syns en del av grannhusets stenfot.

Hovrättsesplanaden 4, 1963

Hovrättsesplanaden 4, 1961Huset i hörnet av Hovrättsesplanaden och Skolhusgatan byggdes som privat familjebostad. År 1951 donerade kommerserådet Frithjof Tikanoja sitt hus och sin unika konstsamling till Vasa stad. Hemmet omvandlades till museum. Tikanojas konsthem invigdes i december samma år. I bakgrunden uppförs Vasa Lyceums annexbyggnad.

Hovrättsesplanaden 4, 2011

Hovrättsesplanaden 4, 2011Efter putsning och målning av fasaden samt anskaffning av skylt, ledstång och belysningsarmatur i yttre trapphuset, har konsthemmet blivit en harmonisk oas i gatubilden.

Strandgatan 9, 1964

Strandgatan 9, 1964Boningshuset mitt emot Vasa hovrätt hörde till de äldsta husen i staden. Stadsborna döpte huset till Paradiset, möjligen på grund av tidigare ägares vurm för blomsterodlingar på tomten. Grannhuset på Strandgatan 10 fick namnet Eden, en språklig pendang.

Strandgatan 9, 2011

Strandgatan 9, 2011Det nya höghuset Paradiset uppfördes i mitten av 1960-talet. Strandgatan är fortfarande stenlagd, en miljövänlig åtgärd som bevarar kulturmiljön och verkar dämpande på genomfartstrafiken.

Sundsgatan 23, 1964

Sundsgatan 23, 1964Husen i korsningen av Brändövägen och Sundsgatan byggdes som privata boningshus av högre industritjänstemän. Området bjöd på en vidsträckt vy över Brändö sund och båtvarvet på Smulterö.

Sundsgatan 23, 2011

Sundsgatan 23, 2011”Höga punkthus ger Brändö ståtlig siluett. Åtta hus i sju våningar, ritade av arkitekt Erik Kråkström, kommer med tiden att resa sig på strandområdet.” (Vasabladet 14 maj 1964).

Planen för Sundsgatan från mitten av 1960-talet visar den moderna tidens arkitektur och byggnadsideal.

Frihetsvägen 44, 1966

Frihetsvägen 44, 1966”Dahlinsbacken är bäst i världen, här vill jag bo hela mitt liv”, säger sexåriga Marita i maj 1966 till Vasabladets reporter. Området har fått sitt namn efter sjömannen Dahlin som bodde vid Metviksstranden intill. Det äldre trähusbeståndet som saknade rinnande vatten och bekvämligheter revs under senare delen av 1960-talet.

Frihetsvägen 44, 2011

Frihetsvägen 44, 2011På fotografiet av Dahlinsbacken taget 2011 kan man se att stora delar av Metviken har fyllts igen och blivit ett omtyckt rekreations- och parkområde.

Gamla begravningsplanen, 1964

Gamla begravningsplanen, 1961”Opraktiskt är det gamla trärucklet på gravgården i Vasa. Där finns inget utrymme för kransar och det är trångt och besvärligt vid begravningar. Nej, ett värdigt, vackert kapell borde snarast byggas” (Vasabladet 21 november 1964).

Gamla begravningsplanen, 2011

Gamla begravningsplanen, 2011I dag fungerar stenfoten av det rivna kapellet som fundament för minneslundens gravljus. En minnesplatta talar om för besökaren att det tidigare har funnits ett kapell på platsen. Ett nytt kapell byggdes på Nya begravningsplanen, ett stenkast österut.

Olympiagatan 16, 1965

Olympiagatan 16, 1965Finska Motorfabrikens Aktiebolag grundades 1920. Under årens lopp tillverkades här 19 olika slags motorer, bland annat motorer till de populära Sisu-lastbilarna.

Olympiagatan 16, 2012

Olympiagatan 16, 2012Det enda som påminner om verksamheten på den tidigare fabrikstomten är namnet på området, Olympiakvarteren. De sista resterna av motorfabriken revs 1988.

Smedsbyvägen 7, 1962

Smedsbyvägen 7, 1962Företaget Österbottens kött var strategiskt placerat vid norra infarten till Vasa. Till vänster syns järnvaruhandeln Teräs lagerbyggnad och mitt i bild skymtar taket på den gamla busstationen.

Smedsbyvägen 7, 2012

Smedsbyvägen 7, 201250 år senare har företagen antingen upphört med sin verksamhet eller omformats och flyttat bort från Smedsbyvägen.

Viadukten, 1967

Viadukten, 1967Viadukten över järnvägsspåren byggdes 1932 och breddades 1964. Vasa yllevarufabrik vid Vasaesplanaden 24 blev klar 1929. Till höger syns gaveln av en tidstypisk kiosk i funkisstil från förra delen av 1900-talet.

Viadukten, 2011

Viadukten, 2011Infarten mot Vasa salutorg har genomgått stora förändringar. Den livligt trafikerade leden, som numera kantas av affärskomplex och höghus, löper genom staden ut mot Vasklot hamn och Sundom. Yllevarufabriken har under senare år omvandlats till bostäder.

Stationsgatan 4, 1960-tal

Stationsgatan 4, 1960-talÅr 1909 uppfördes det stenhus mitt emot järnvägsstationen, där hotell Astor är inrymt. Det byggdes som hotell och övertog den kundkrets av resande som tidigare hade inkvarterats i ett äldre hus, Järnvägshotellet, på samma tomt.

Stationsgatan 4, 2011

Stationsgatan 4, 2011Efter restaurering och avvägd färgsättning framträder den utsmyckade fasadens gipsdekorationer i nyrenässans.

Stationsgatan 1, 1966

Stationsgatan 1, 1966Vy över korsningen Hovrättsesplanaden och Stationsgatan, med järnvägsstationen och tillhörande lagerbyggnad till höger. Huskomplexet i mitten av bilden inrymmer stadens huvudpostkontor som invigdes 1952.

Stationsgatan 1, 2011

Stationsgatan 1, 2011Till höger den skyddade järnvägsstationen, som togs i bruk när det första tåget till Vasa anlände från Tammerfors i oktober 1882. Den händelsen hälsades av skarp salut med kanonskott. Numera inrymmer det forna perrongområdet stadens nya resecenter.

Handelsesplanaden 2, 1969

Handelsesplanaden 2, 1969I fabriken Tiklas Oy framställdes i huvudsak kostymer och skjortor. Under ett flertal år tillverkades också arméns kläder och delar av innehållet i statens moderskapslådor här. Det första företaget på området var en tobaksfabrik, uppförd 1908-1913.

Handelsesplanaden 2, 2011

Handelsesplanaden 2, 2011Den gamla textilfabriken inrymmer numera Svenska Handelshögskolan i Vasa.

Rådhusgatan 10, 1966

Rådhusgatan 10, 1966Butiker för hushållens vardagsuppköp fanns i nästan varje kvarter. Pax, Da Capo, Koff och Step samsas om reklamutrymmet på ytterväggarna.

Rådhusgatan 10, 2011

Rådhusgatan 10, 2011Numera är kvartersbutikerna borta och byggnadsrätten på tomterna utnyttjas maximalt.

Biblioteksgatan 11, 1970

Biblioteksgatan 11, 1970Arbetarrörelsens hus ”Elvan” uppkallades efter adressen Biblioteksgatan 11. Elvan var under 1960-talet en populär plats för tillställningar av olika slag, som danser och konserter.

Biblioteksgatan 11, 2011

Biblioteksgatan 11, 2011Numera kvarstår ”Elvan” endast som en klubblokal i höghuset på samma tomt.

Museigatan 11, 1966

Museigatan 11, 1966Vasa Telefonförenings nybygge vid Skeppsgatan 7 blev färdigt 1898. Husets sandstensimitation som efterliknar mellaneuropeisk tegelrenässans väckte uppmärksamhet redan i byggnadsskedet.

Museigatan 11, 2011

Museigatan 11, 2011Det röda tegelhuset på Glasberget är skyddat och används ännu idag av efterföljarna till företaget Vasa Läns Telefon.

Kyrkoesplanaden 3, 1963

Kyrkoesplanaden 3, 1963Kvartersbutiken Acko, på backen före Brändö bro och granne med stadens vandrarhem, längst till vänster i bild, hade en trogen kundkrets ännu på 1960-talet.

Kyrkoesplanaden 3, 2012

Kyrkoesplanaden 3, 2012Den gamla andelshandeln Acko har blivit en Siwa butik. Stadens vandrarhem är numera skyddsmärkt och fungerar som bostadshus.

Kyrkoesplanaden 5, 1961

Kyrkoesplanaden 5, 1961Gammalt och nytt sida vid sida på Kyrkoesplanaden 1961. Under byggnadsskedet utnyttjades rivningshuset som arbetsbarack.

Kyrkoesplanaden 5, 2012

Kyrkoesplanaden 5, 2012Ett sätt att skapa en luftigare känsla i stadsmiljön är att anlägga ett grönområde mellan bostadshus och trottoar.

Skolhusgatan 10, 1968

Skolhusgatan 10, 1968Jugendhuset i hörnet av Skolhusgatan och Biblioteksgatan byggdes som privatbostad för ångkvarnsdirektören Victor Bruun med familj. Huset förevigades före rivningen 1968.

Skolhusgatan 10, 2011

Skolhusgatan 10, 2011På den Bruunska tomten uppfördes både ett privathus, till vänster i bild, och ett höghus med långsidan mot Biblioteksgatan.

Skolhusgatan 14, 1968

Skolhusgatan 14, 1968Två skolpojkar korsar Sandögatan i närheten av Vasabladets redaktion. Ännu 1968 var det vanligt att skida längs esplanaderna i Vasa. Det enklaste sättet att förflytta sig till skidspår och skidbackar var att spänna på skidorna redan vid hemknuten.

Skolhusgatan 14, 2012

Skolhusgatan 14, 2012År 2012 är både de gamla bostadshusen och skidspåren borta. Det röda tegelhuset i bakgrunden byggdes av stadsarkitekt Setterberg som tullkammare vid inre hamnen. K-butiken Strandkvarnen är uppkallad efter Vasa ångkvarn i grannkvarteret.

Sandögatan 9, 1960-tal

Sandögatan 9, 1960-talSandögatan i vinterskrud, flankerad av äldre trähusbebyggelse.

Sandögatan 9, 2012

Sandögatan 9, 2012Förändrad gatubild. Trähusen har fått ge plats åt nybyggen i olika stilar. Endast ett fåtal hus har bevarats, bland dem Vasa brödfabrik, vars gavel och skorsten syns i mitten av bilden.

Handelsesplanaden 6, 1963

Handelsesplanaden 6, 1963Snickarglädje i stadsmiljö. Torn och tinnar prydde hörnhuset som inrymde företagen Koistinen och Vaasan Uusi Pesula. De fick sätta lapp på luckan när huset och tomten köptes upp för rivning och nybyggnation.

Handelsesplanaden 6, 2011

Handelsesplanaden 6, 2011”Utvecklingen går framåt, alla små pittoreska dragiga trähus får ge plats åt föga estetiska stenkolosser, det kallas för framtidsanda. Det senaste offret är hörnhuset Sandögatan - Handelsesplanaden. Tomten köptes igår och planeringsarbetena har redan påbörjats, enligt dessa skall på nämnda tomt så småningom uppstå ett bostads- och affärshus” (Ur Vasabladet den 29 juni 1963).

Handelsesplanaden 9, 1964

Handelsesplanaden 9, 1964I det utsmyckade affärshuset på Handelsesplanaden 9 fanns bland andra fotografiateljé Nyblin, partiaffären Sampo och en bilhandel med utställning på gården. I huset till vänster hade grossistfirman Pika Tukku sina lokaliteter.

Handelsesplanaden 9, 2011

Handelsesplanaden 9, 2011I slutet av 1970-talet köpte Sampokoncernen upp halva kvarteret och lät riva de gamla byggnaderna. De nya byggnaderna uttrycker den moderna tidens arkitektoniska strömningar.

Handelsesplanaden 11, 1963

Handelsesplanaden 11, 1963Den centralt belägna torgkiosken som byggdes 1952 ägdes av Röda korset finska avdelning i Vasa. I folkmun kallades den Invalidkiosken, senare ägarbyte gav den namnet Bollkiosken.

Handelsesplanaden 11, 2011

Handelsesplanaden 11, 2011Trots att torgkiosken hade skyddats i stadsplanen, revs den och ersattes av en större byggnad med utrymme för matservering.

Hovrättsesplanaden 16, 1964

Hovrättsesplanaden 16, 1964Gatan mellan torget och järnvägsstationen kantades av olika affärshus. Till höger i bild ses Gloria, som med sin turkosa kakelinredning blev utnämnd till Nordens stiligaste biograf.

Hovrättsesplanaden 16, 2011

Hovrättsesplanaden 16, 2011Denna del av Hovrättsesplanaden är numera gågata och domineras av ett affärskomplex, som upptar nästan hela kvarteret. Biografen Gloria finns kvar, men har flyttat längre ner på gatan. Också delar av den tidigare körbanans stenbeläggning har bevarats.

Vasaesplanaden 20, 1970

Vasaesplanaden 20, 1970Ett stenkast från torget fanns Kumlinska gården. I huset verkade tidigare bland annat tidningen Vasa Posten. På 1970-talet fanns företagen Westerlunds musikaffär, Sähkö ja Kamera Oy, Elli Pietilä, Viva kemikaliehandel, beklädnadsaffär Kansa och Kangas-Neule.

Vasaesplanaden 20, 2011

Vasaesplanaden 20, 2011Nya tider, nya företag. De internationella influenserna avspeglar sig i gatubilden, också genom företagens namn.

Storalånggatan 51, 1960

Storalånggatan 51, 1960En solig vinterdag fångades stadslivet på Storalånggatan på bild. Gatan präglades av flera olika byggstilar, från gamla trähus till nybyggda affärspalats.

Storalånggatan 51, 2012

Storalånggatan 51, 2012Gatans karaktär har bevarats trots att största delen av byggnadsbeståndet från 1960-talet är utbytt. De små affärshusen, längst till höger i bild, står ännu kvar.

Handelsesplanaden 13, 1963

Handelsesplanaden 13, 1963En av stadens trafiktätaste korsningar har utrustats med skyddsräcken för fotgängarna. Här möttes stadens genomfartstrafikleder från norr och söder. I bakgrunden syns nedre torget med affärshusena Unitas och Commerce i mitten.

Handelsesplanaden 13, 2011

Handelsesplanaden 13, 2011I och med införandet av trafikljus och omfartsleder har trafikflödet delvis omdirigerats.

Vasaesplanaden 9, 1960

Vasaesplanaden 9-11, 1960En försvunnen stadsmiljö i stadens centrum. Affärskvarteret mellan torget och stadshuset är ett av områdena i centrum som har förändrats mest sedan 1960-talet.

Vasaesplanaden 9, 2011

Vasaesplanaden 9-11, 2011Det äldre affärskvarteret förenhetligades på 1960-talet genom tillkomsten av Rewell Center.

Vasklot bro, 1960-talet

Vasklot bro, 1960-taletVid sidan av den nybyggda Vasklotbron reserverades plats för ett minnesmärke över Finlands flygstridskrafter. I bakgrunden syns en av stadens småbåtshamnar och till höger Vasa länsfängelse, det så kallade Strandhotellet.

Vasklot bro, 2011

Vasklot bro, 2011Minnesmärket Örnen avtäcktes 12.10.1969, en månad efter skulptören Kalervo Kallios död. Sockeln är tillverkad av röd granit från sydvästra Finland. Under 50 år har stadens strandsiluett märkbart förändrats.

Strandgatan 15, 1969

Strandgatan 15, 1969Borgmästare Victor Cajanus lät bygga sitt hus Cajaneborg i hörnet av Strandgatan och Fredsgatan 1892. På bilden från 1969 syns ingången till en allmän bastu, kallad Mynttis bastu eller Strandbastun.

Strandgatan 15, 2011

Strandgatan 15, 2011Då Cajaneborg revs saknades konkreta planer för ett nybygge. Idag finns endast en parkeringsgrotta på den plats där det gamla huset en gång stod.

Strandgatan 21, 1962

Strandgatan 21, 1962Husen på Strandgatan 21, ritade av arkitekt A.W. Stenfors var inflyttningsklara kring sekelskiftet 1900. Hörnhuset i nyrenässans skiljer sig markant från grannhusets både spetsbågade och rundade fönster. Även den ”dubbla” stenfoten avviker stilmässigt. Kanske ett beställningsverk?

Strandgatan 21, 2011

Strandgatan 21, 2011År 1942 flyttade Evangeliska folkhögskolan till hörnhuset vid Strandgatan och Korsholmsesplanaden. Grannhuset i mitten av kvarteret fick ge plats för skolans tillbyggnad, som invigdes 1964.

Skolhusgatan 61, 1961

Skolhusgatan 61, 1961Gatuarbetet utanför porten till Vasa centralsjukhus täpper till trafiken på Skolhusgatan. Portfundamentet till vänster vittnar om tidigare trafikproblem i korsningen.

Skolhusgatan 61, 2010

Skolhusgatan 61, 2010Också här har merparten av den äldre bebyggelsen rivits för att ge plats åt höghuslängor.

Handelsesplanaden 32, 1963

Handelsesplanaden 32, 1963”Fylgias hem för de gamla” flyttade 1898 till hörntomten vid Handelsesplanaden 32. Föreningen Fylgia fick huset, som byggdes till under början av 1900-talet, som donation av en lokal köpman.

Handelsesplanaden 32, 2010

Handelsesplanaden 32, 1961År 1969 flyttade Fylgia ut och lämnade det kännspaka huset för ett nybygge på Skolhusgatan 34. I enlighet med den nya planeringen av Handelsesplanaden placerades höghusen med gaveln mot esplanaden.

Skolhusgatan 34, 1967

Skolhusgatan 34, 1967Tomten på Skolhusgatan 34 var en typisk stadsgård med uthus och planteringar på gården. Den här sortens gårdsgrupper försvann successivt ur stadsbilden på 1960-talet.

Skolhusgatan 34, 2011

Skolhusgatan 34, 2011Åldringarna på Fylgia flyttade in i ett nybygge som uppfyllde samtidens önskemål och krav på en adekvat vårdinrättning. Den ökade verksamheten fordrade tilläggsutrymmen som man bland annat löste genom att bygga på höjden.

Handelsesplanaden 34, 1963

Handelsesplanaden 34, 1963”Åter skattar en del av det äldre Vasas ansikte åt förgängelsen. Det är huset på Handelsesplanaden 34 som i dagarna rivs och skall bereda plats åt ett 6-vånings höghus och i anslutning till detta en envånings butiksflygel. Ritningarna till det första huset på tomten godkändes i oktober 1883” (Vasabladet 8 november 1963).

Handelsesplanaden 34, 2010

Handelsesplanaden 34, 2011De enda husen som återstår från den tidigare stadsplanen syns i till vänster i bild. De har skyddats genom initiativ av husägarna.

Sandviken, 1962

Sandviken, 1962Den äldre utfarten söderut längs riksväg 8 passerade Sandvikens grönområden. Sandvikens fotbollsplan fick ge rum åt motorvägen som byggdes i mitten av 1960-talet höger om den äldre trafikleden.

Sandviken, 2011

Sandviken, 2011Idag förenas äldre och nyare Vasamiljöer på olika sätt. Här fungerar en del av den gamla riksvägen som gångbana och cykelled.


Respons :

Om du har frågor, kommentarer, berättelser eller något att tillägga

vill vi gärna höra av dig per e-post till arkivet@sls.fi

Du kan naturligtvis också kontakta oss på adressen

Svenska litteratursällskapet i Finland, Handelsesplanaden 23 A, 65100 Vasa.